ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม

Direk Podcast Ep.42 : เลือกตั้ง 66 ชี้วัดการทำงานของ กกต. และ ส.ว. | ปุรวิชญ์ วัฒนสุข
Direk Podcast Ep.42 : เลือกตั้ง 66 ชี้วัดการทำงานของ กกต. และ ส.ว. | ปุรวิชญ์ วัฒนสุข
Direk Interview Ep.16 : ภูมิทัศน์การเมืองไทย – เลือกตั้ง’66 | ประจักษ์ ก้องกีรติ
Direk Interview Ep.16 : ภูมิทัศน์การเมืองไทย – เลือกตั้ง’66 | ประจักษ์ ก้องกีรติ
เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง ธุรกิจกองทัพเมียนมา : การรักษาและขยายอำนาจทางการเมือง
เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง ธุรกิจกองทัพเมียนมา : การรักษาและขยายอำนาจทางการเมือง
Direk Podcast Ep.40 : พิเคราะห์ SOFT POWER จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ในอาเซียน และนัยต่อไทย | กิตติ ประเสริฐสุข
Direk Podcast Ep.40 : พิเคราะห์ SOFT POWER จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ในอาเซียน และนัยต่อไทย | กิตติ ประเสริฐสุข
Direk Podcast Ep.39 Long Take Politics & Elections | ขวัญข้าว คงเดชา
Direk Podcast Ep.39 Long Take Politics & Elections | ขวัญข้าว คงเดชา
Direk Seminar “Calling Out Autocratization: The Philippines and Thailand Compared”
Direk Seminar “Calling Out Autocratization: The Philippines and Thailand Compared”

งานสัมมนา

ดูงานสัมมนาทั้งหมด ›

องค์ความรู้

นูรียะ ยูโซะ

2 มิถุนายน 2566

นูรียะ ยูโซะ

24 พฤษภาคม 2566

นูรียะ ยูโซะ

2 พฤษภาคม 2566

นูรียะ ยูโซะ

28 เมษายน 2566

นูรียะ ยูโซะ

12 เมษายน 2566