ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม

Direk Podcast Ep.38 : จากเสียงที่ถูกละเลย สู่เสียงที่สะเทือนเลือกตั้ง 66 | อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์
Direk Podcast Ep.38 : จากเสียงที่ถูกละเลย สู่เสียงที่สะเทือนเลือกตั้ง 66 | อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์
เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง อุบลโมเดล : นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพสู่การปฏิบัติจริง
เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง อุบลโมเดล : นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพสู่การปฏิบัติจริง
ดิเรกเสวนา เรื่อง "การยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณะ"
ดิเรกเสวนา เรื่อง "การยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณะ"
Direk Podcast Ep.37 : Chinese investors on Mekong, and border Thailand | Charlie Thame
Direk Podcast Ep.37 : Chinese investors on Mekong, and border Thailand | Charlie Thame
Direk Podcast Ep.36 : “ประวัติศาสตร์การทูต” สำคัญไฉน? | บรรพต กำเนิดศิริ
Direk Podcast Ep.36 : “ประวัติศาสตร์การทูต” สำคัญไฉน? | บรรพต กำเนิดศิริ
Direk Podcast Ep.35 : COP27: การเมืองระหว่างประเทศและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
Direk Podcast Ep.35 : COP27: การเมืองระหว่างประเทศและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

งานสัมมนา

ดิเรกเสวนา “ให้คนดีปกครองบ้านเมือง : ศีลธรรม ความรุนแรง และการเมืองวัฒนธรรมขวาไทย”

ห้อง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

สามารถรับชมที่เพจ Direk Jayanama Research Center หรือกด… อ่านต่อ »

ดูงานสัมมนาทั้งหมด ›

องค์ความรู้

นูรียะ ยูโซะ

16 มีนาคม 2566

bellz

24 กุมภาพันธ์ 2566