ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม

Direk Interview Ep.12 : “16 สิงหาคม” วันสันติภาพไทย? | พีระ เจริญวัฒนนุกูล
Direk Interview Ep.12 : “16 สิงหาคม” วันสันติภาพไทย? | พีระ เจริญวัฒนนุกูล
Direk Podcast Ep. 26 : Governance 101 ฤ จะไม่ได้แปลว่าธรรมาภิบาล | ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
Direk Podcast Ep. 26 : Governance 101 ฤ จะไม่ได้แปลว่าธรรมาภิบาล | ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
Direk Interview Ep.11 : “เอสโตเนีย” กับการใช้ AI ในภาครัฐ | วศิน ปั้นทอง
Direk Interview Ep.11 : “เอสโตเนีย” กับการใช้ AI ในภาครัฐ | วศิน ปั้นทอง
Direk Talk : สายลมแห่งรัฐ (ศาสตร์) : การศึกษารัฐศาสตร์ในโลกยุคใหม่
Direk Talk : สายลมแห่งรัฐ (ศาสตร์) : การศึกษารัฐศาสตร์ในโลกยุคใหม่

งานสัมมนา

ดูงานสัมมนาทั้งหมด ›

องค์ความรู้

bellz

24 มิถุนายน 2565

bellz

7 มิถุนายน 2565