ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม

Direk Podcast Ep.58 : เปิดงานวิจัย พาคนกลับบ้าน-รับข่าวเสรีไทย | พีระ เจริญวัฒนนุกูล ,พชร ล้วนวิจิตร
Direk Podcast Ep.58 : เปิดงานวิจัย พาคนกลับบ้าน-รับข่าวเสรีไทย | พีระ เจริญวัฒนนุกูล ,พชร ล้วนวิจิตร
Direk Podcast Ep.57 : “ท้องถิ่นไทย” ทิศทาง ความท้าทายในบริบทใหม่
Direk Podcast Ep.57 : “ท้องถิ่นไทย” ทิศทาง ความท้าทายในบริบทใหม่
บทบาทและหน้าที่ของจุฬาราชมนตรี หลังพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
บทบาทและหน้าที่ของจุฬาราชมนตรี หลังพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ "คิดถึง Soft Power อย่างจริงจัง ในทางทฤษฎีและกรณีศึกษา: จีน เกาหลี ญี่ปุ่น"
เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่  "คิดถึง Soft Power อย่างจริงจัง ในทางทฤษฎีและกรณีศึกษา: จีน เกาหลี ญี่ปุ่น"
Direk Podcast Ep.56 : จับตาสภาคองเกรส จุดเสี่ยง shutdown 17 พ.ย. | วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์
Direk Podcast Ep.56 : จับตาสภาคองเกรส จุดเสี่ยง shutdown 17 พ.ย. | วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์
Direk Interview Ep.24 : “นโยบายรัฐสวัสดิการ” กับการคุ้มครองคนเปราะบาง | อจิรภาส์ เพียรขุนทด
Direk Interview Ep.24 : “นโยบายรัฐสวัสดิการ” กับการคุ้มครองคนเปราะบาง | อจิรภาส์ เพียรขุนทด

ประชาสัมพันธ์

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ›

องค์ความรู้

นูรียะ ยูโซะ

4 ธันวาคม 2566

นูรียะ ยูโซะ

4 ธันวาคม 2566

นูรียะ ยูโซะ

24 พฤศจิกายน 2566