ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม

Direk Talk : Looking Forward มองโลก มองไทย มองไปข้างหน้า
Direk Talk : Looking Forward มองโลก มองไทย มองไปข้างหน้า
75 ปี รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Ep.6 : จากนครินทร์ ถึงเปลี่ยนนครา | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
75 ปี รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Ep.6 : จากนครินทร์ ถึงเปลี่ยนนครา | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง ความท้าทายในการอภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง ความท้าทายในการอภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Direk Podcast Ep.65 : ทิศทางแรงงานไทย ในวันเผชิญกับสังคมสูงวัย-ค่าครองชีพสูงขึ้น | สุนิสา ช่อแก้ว
Direk Podcast Ep.65 : ทิศทางแรงงานไทย ในวันเผชิญกับสังคมสูงวัย-ค่าครองชีพสูงขึ้น | สุนิสา ช่อแก้ว
Direk Podcast Ep.64 : เลือก (ไม่ตั้ง) สว. 2567 | ปุรวิชญ์ วัฒนสุข
Direk Podcast Ep.64 : เลือก (ไม่ตั้ง) สว. 2567 | ปุรวิชญ์ วัฒนสุข

งานสัมมนา

ดูงานสัมมนาทั้งหมด ›

องค์ความรู้

bellz

14 พฤษภาคม 2567

นูรียะ ยูโซะ

8 พฤษภาคม 2567