ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม

Direk Podcast Ep.36 : “ประวัติศาสตร์การทูต” สำคัญไฉน? | บรรพต กำเนิดศิริ
Direk Podcast Ep.36 : “ประวัติศาสตร์การทูต” สำคัญไฉน? | บรรพต กำเนิดศิริ
Direk Podcast Ep.35 : COP27: การเมืองระหว่างประเทศและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
Direk Podcast Ep.35 : COP27: การเมืองระหว่างประเทศและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
Direk Interview Ep.14 : ชวนคุยเรื่อง HR : สุขภาพจิตในที่ทำงาน | สุนิสา ช่อแก้ว
Direk Interview Ep.14 : ชวนคุยเรื่อง HR : สุขภาพจิตในที่ทำงาน | สุนิสา ช่อแก้ว
เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง “ระบบชลประทาน” กับการพัฒนาสยามในสมัยรัชกาลที่ 7
เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง “ระบบชลประทาน” กับการพัฒนาสยามในสมัยรัชกาลที่ 7
Direk Podcast Ep.33 : “อันวาร์ อิบราฮิม” นายกฯ มาเลเซียกับภาพสะท้อนความเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ?
Direk Podcast Ep.33 : “อันวาร์ อิบราฮิม” นายกฯ มาเลเซียกับภาพสะท้อนความเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ?

งานสัมมนา

ดิเรกเสวนา “ให้คนดีปกครองบ้านเมือง : ศีลธรรม ความรุนแรง และการเมืองวัฒนธรรมขวาไทย”

ห้อง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

สามารถรับชมที่เพจ Direk Jayanama Research Center หรือกด… อ่านต่อ »

ดูงานสัมมนาทั้งหมด ›

องค์ความรู้

bellz

28 พฤศจิกายน 2565