ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม

Direk Talk : สายลมแห่งรัฐ (ศาสตร์) : การศึกษารัฐศาสตร์ในโลกยุคใหม่
Direk Talk : สายลมแห่งรัฐ (ศาสตร์) : การศึกษารัฐศาสตร์ในโลกยุคใหม่
โลกของการทำงานหลังโควิด-19 และความสามารถในการมีงานทำ กับทางเลือกอาชีพของคนเจเนอเรชันแซด
โลกของการทำงานหลังโควิด-19 และความสามารถในการมีงานทำ กับทางเลือกอาชีพของคนเจเนอเรชันแซด
Direk Interview Ep.10 : ย้อนรอย "รัฐศาสตร์ศึกษา" สำนักธรรมศาสตร์ | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
Direk Interview Ep.10 : ย้อนรอย "รัฐศาสตร์ศึกษา" สำนักธรรมศาสตร์ | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
EP9.00_02_43_10.Still001
EP9.00_02_43_10.Still001

งานสัมมนา

ดูงานสัมมนาทั้งหมด ›

องค์ความรู้

bellz

24 มิถุนายน 2565

bellz

7 มิถุนายน 2565

นูรียะ ยูโซะ

2 มิถุนายน 2565