งานสัมมนา

สัมมนาประจำปี ชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยนาโกย่า สาขาประเทศไทย ครั้งที่ 4เรื่อง “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น – อาเซียน:บทบาทของญี่ปุ่นต่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค และความร่วมมือในอนาคต”

“สงคราม” ในระเบียบโลกใหม่ : จากประวัติศาสตร์บาดแผล สู่อนาคตของความขัดแย้งข้ามชาติพร้อมทั้งเสวนาเปิดตัวหนังสือ “สัตว์สงคราม: ประวัติศาสตร์บาดหมางที่ก่อร่างสร้างโลก”(WAR: How Conflict Shaped Us) โดยมาร์กาเร็ต แมคมิลลาน (Margaret MacMillan)