งานสัมมนา

“สงคราม” ในระเบียบโลกใหม่ : จากประวัติศาสตร์บาดแผล สู่อนาคตของความขัดแย้งข้ามชาติพร้อมทั้งเสวนาเปิดตัวหนังสือ “สัตว์สงคราม: ประวัติศาสตร์บาดหมางที่ก่อร่างสร้างโลก”(WAR: How Conflict Shaped Us) โดยมาร์กาเร็ต แมคมิลลาน (Margaret MacMillan)