โครงการเสวนาหัวข้อเรื่อง ฤๅ รัฐนั้นจะเป็นเพียงความฝัน: ทบทวน วิเคราะห์ คลี่คลาย วาทกรรมว่าด้วย “การแบ่งแยกดินแดน” ในรัฐไทย

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง ร. 102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์