โครงการสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ตรวจการบ้าน 1 ปีแรก: กรุงเทพมหานครในยุคผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์”

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง ร. 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์