เสวนา “ความมั่นคงเชิงภวสภาพ การแสวงหาสถานะ และการเมืองโลก”

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม กำหนดจัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ความมั่นคงเชิงภวสภาพ การแสวงหาสถานะ และการเมืองโลก” ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 | เวลา 14.00 น.

โดยมีวิทยากร ดังนี้

▪ รศ.ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

▪ อ.ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)