เสวนาหัวข้อเรื่อง “จากเครมลินถึงเคียฟ: ตรวจแนวรบ 1 ปี สงครามรัสเซีย – ยูเครน”

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์