เสวนาวิชาการ เรื่อง 2022 สินค้าแสนแพงค่าแรงถู๊กถูก: ทบทวนการทำงานของรัฐในมิติเศรษฐกิจและการคลัง

เสวนาวิชาการ เรื่อง 2022 สินค้าแสนแพงค่าแรงถู๊กถูก: ทบทวนการทำงานของรัฐในมิติเศรษฐกิจและการคลัง

เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อกว่าสองล้านคนและเสียชีวิตกว่าสองหมื่นคน ขณะที่มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาก็ไม่มีความชัดเจนแน่นอนกลับไปกลับมา ยิ่งทำให้เศรษฐกิจของประเทศดิ่งเหว การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ขณะที่รัฐบาล ไม่มีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการหยิบยกเอาประเด็นดังกล่าว มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อแสวงหาคำตอบจากมุมมอง และความเห็นของบุคคลหลากหลายกลุ่ม สำหรับการถอดบทเรียนเหตุการณ์ในครั้งนี้

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง ในหัวข้อ “2022 สินค้าแสนแพงค่าแรงถู๊กถูก : ทบทวนการทำงานของรัฐในมิติเศรษฐกิจและการคลัง” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

วิทยากรร่วมเสวนา

(1) อาจารย์วิโรจน์ อาลี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(2) อาจารย์วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(3) ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

ผู้อำนวยการ Think Forward Center

(4) ผศ.ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ

ชัชฎา กำลังแพทย์

นักศึกษาปริญญาเอก National Graduate Institute for Policy Studies