เสวนาวิชาการหัวข้อเรื่อง “Celebrity Politics”

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ออนไลน์ผ่าน Facebook Live เพจ Direk Jayanama Research Center
จัดโดย งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์