เสวนายามเมื่อลมพัดหวน : ระเบียบโลกใหม่ในปี 2022

เสวนายามเมื่อลมพัดหวน : ระเบียบโลกใหม่ในปี 2022

📣เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2565 นี้ ทางคณะรัฐศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการเพื่อจับหมุดหมายสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก ทั้งทางด้านความคิดทางการเมือง ดุลอำนาจ และความคิดเชิงอุดมการณ์ โดยเฉพาะสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่อาจทำให้ “ระเบียบโลก” ที่เคยมีมาถูกเขย่าอย่างหนัก รวมถึงท่าทีมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและองค์กรและความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในสมการของปรับเปลี่ยนครั้งนี้หรือไม่

📍คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังเสวนา”ยามเมื่อลมพัดหวน : ระเบียบโลกใหม่ในปี 2022″ ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทาง FB : Direk Jayanama Research Center

โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ดังนี้

🔴 ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🟡 รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติภัทร พูนขำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🔴 อาจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)