“อำนาจของความรู้: ทีดีอาร์ไอ เทคโนแครต และ การเมืองของนโยบายเศรษฐกิจไทย”

#เสวนาออนไลน์
ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ จัดงานเสวนา
.
“อำนาจของความรู้: ทีดีอาร์ไอ เทคโนแครต และ การเมืองของนโยบายเศรษฐกิจไทย”
.
วิทยากร:
– ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ และ ผู้เขียนหนังสือ “สถาบันคลุมสมอง: กายวิภาคการเมืองของทีดีอาร์ไอ”)
– ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI))
– รศ.ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร (นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนา จาก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan)
ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป.