หัวข้อเรื่อง จาก “9-11” สู่ เสรีนิยมใหม่

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์