สัมมนาประจำปี ชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยนาโกย่า สาขาประเทศไทย ครั้งที่ 4เรื่อง “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น – อาเซียน:บทบาทของญี่ปุ่นต่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค และความร่วมมือในอนาคต”

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยนาโกย่า