“สงคราม” ในระเบียบโลกใหม่ : จากประวัติศาสตร์บาดแผล สู่อนาคตของความขัดแย้งข้ามชาติพร้อมทั้งเสวนาเปิดตัวหนังสือ “สัตว์สงคราม: ประวัติศาสตร์บาดหมางที่ก่อร่างสร้างโลก”(WAR: How Conflict Shaped Us) โดยมาร์กาเร็ต แมคมิลลาน (Margaret MacMillan)

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง ร. 102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape