ฤๅปาฏิหาริย์นั้นมีจริง” งานสัมมนาเปิดตัวหนังสือ ปาฏิหาริย์นั้นมีจริง:ความบังเอิญของไทยในการเอาตัวรอดจากอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์