“พลเมืองประชาธิปไตยและพลังขับเคลื่อนสังคมของเยาวชน (Democratic Citizens and Civic Engagement of the Youth)”

รับชมงานเสวนาได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

https://fb.watch/69fnMbDqnE/