“ประตูไม่ปิดตาย: การคุกคาม เสรีภาพ และความเป็นอารยะในสังคมไทย”

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา
.
“ประตูไม่ปิดตาย: การคุกคาม เสรีภาพ และความเป็นอารยะในสังคมไทย”
.
**#ผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน ต้องลงทะเบียนผ่าน #QRCode และศึกษารายละเอียดตามที่คณะผู้จัดงานกำหนด** (รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)
🔴ผู้สนใจสามารถรับชม Live ได้ทางเพจศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม
.
ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
ห้อง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
.
วิทยากร:
-คุณอังคณา นีละไพจิตร (อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)
-อ.ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล (คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์/ประธานกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย)
-คุณเยาวลักษณ์ อนุพันธ์ (หัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน)
-ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
.
ดำเนินรายการโดย: -ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)