ดิเรกเสวนา “ให้คนดีปกครองบ้านเมือง : ศีลธรรม ความรุนแรง และการเมืองวัฒนธรรมขวาไทย”

สามารถรับชมที่เพจ Direk Jayanama Research Center

หรือกดลิ้งค์ https://www.facebook.com/DJC.Center/videos/3480293532204579