“จุดกำเนิดของระบอบเผด็จการอำนาจนิยมแบบไทยในยุคสมัยสงครามเย็น”

เครดิต : Youtube: prachatai

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน จัดงานเสวนาเนื่องในโอกาสตีพิมพ์หนังสือเรื่อง ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี โดย ณัฐพล ใจจริง ในหัวข้อ
.
“จุดกำเนิดของระบอบเผด็จการอำนาจนิยมแบบไทยในยุคสมัยสงครามเย็น”

ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
.
กล่าวนำโดย
– ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

วิทยากร:
– รองศาสตราจารย์ ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์
– ดร.อาสา คำภา
– คุณณัฐพล ใจจริง

ดำเนินรายการโดย: -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ