จาก 6 ตุลา 19 ถึง 6 ตุลา 63 “ความเงียบ ความทรงจำ ความจริง”

จาก 6 ตุลา 19 ถึง 6 ตุลา 63 “ความเงียบ ความทรงจำ ความจริง”
.
ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มธ.
ชวนมาฟังงานเสวนา เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ Moment of Silence : The Unforgetting of october 6, 1976, Massacre in Bangkok

เสวนาโดย
– ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ (รัฐศาสตร์ มธ.)
– รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ (รัฐศาสตร์ จุฬาฯ)
– ก้อง ฤทธิ์ดี (นักเขียน – วิจารณ์ภาพยนตร์)
– ศ.ธงชัย วินิจจะกูล (วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา) ผ่านระบบ Zoom
.
ชวนเสวนาโดย
– ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (รัฐศาสตร์ มธ.)
.
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ห้อง ร. 103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือติด ต่อสอบถามได้ที่ silkwormbooks.com ค่ะ