จากวารสารวิชาการสู่งานเสวนาหัวข้อเรื่อง “เผด็จการอยู่ยั้งยืนยง”

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น.

ถ่ายทอดสดทางเพจ Direk Jayanama Research Center
จัดโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์