งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “เอสโตเนีย: ประชาธิปไตย เทคโนโลยีและความมั่นคงไซเบอร์”

#อีกหนึ่งงานเสวนา(ออนไลน์)
วันจันทร์ที่ 29 นี้ เตรียมพบกับงานเสวนาสุดท้ายของเดือนมิถุนายน
.
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สํานักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟัง
.
งานเปิดตัวหนังสือ “เอสโตเนีย: ประชาธิปไตย เทคโนโลยีและความมั่นคงไซเบอร์”
.
ร่วมเสวนาโดย
-ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช (คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, อ.ประจำสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ)
-ผศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ (อ.ประจำสาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
-อ.วศิน ปั้นทอง (อ.ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และผู้เขียนหนังสือ “เอสโตเนีย: ประชาธิปไตย เทคโนโลยีและความมั่นคงไซเบอร์”)
.
ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายนนี้ เวลา 13.30-15.00 น.
📌สามารถติดตามชมที่ https://fb.watch/69gPufmnzT/