งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ The Politics of Federalization in Myanmar

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง ร.406 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์