งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “อ่านรัฐธรรมนูญ”: เจตนารมณ์ อำนาจ และความใฝ่ฝัน

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม กำหนดจัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “อ่านรัฐธรรมนูญ”: เจตนารมณ์ อำนาจ และความใฝ่ฝัน ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 | เวลา 14.00 น.

โดยมีวิทยากร ดังนี้

▪ ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ (ผู้เขียนหนังสือ “อ่านรัฐธรรมนูญ 2560”)

▪ พริษฐ์ วัชรสินธุ

ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ