งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “การปกครองท้องถิ่น: มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย”

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ร่วมกับ สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย กำหนดจัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “การปกครองท้องถิ่น: มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย” เพื่อทำความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภาพของการเปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.

โดยมีวิทยากร ดังนี้

▪ ศ.ดร.ธเนศ เจริญเมือง (คณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

▪ รศ.ดร.ตระกูล มีชัย (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

▪ รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ผู้เขียนหนังสือ “การปกครองท้องถิ่น: มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย”