งานเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “ทรัมป์นิยม?: การเมือง อารมณ์ และภูมิรัฐศาสตร์โลก”

วิทยากรโดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรสุวรรณ, ผศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ และ คุณพรรณนิการ์ วานิช

ดำเนินรายการโดย ผศ.จิตติภัทร พูนขำ

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์