งานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ถก-แถลง: นโยบาย พรรคการเมืองในสนามเลือกตั้ง 66”

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์