การเสวนาวิชาการอ่านสิทธิและสันติวิธีในสังคมไทย #1 พุทธสันติวิธี “ความท้าทายพุทธรัฐร่วมสมัย”

📣📣ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟัง การเสวนาวิชาการอ่านสิทธิและสันติวิธีในสังคมไทย #1 พุทธสันติวิธี “ความท้าทายพุทธรัฐร่วมสมัย”
.
🗓วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) ⏰เวลา 15.00 – 17.00 น.
📍ติดตามได้ที่ FB Live: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

🧑‍💻ผู้ร่วมเสวนา👩‍💻👨‍💻
– พระมหาไพรวัลย์ วรรณบุตร กลุ่มถักทอสันติภาพ
– ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
– อาจารย์ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– อาจารย์อวยพร เขื่อนแก้ว ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม

👩‍🏫ดำเนินรายการโดย อ.ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

จัดโดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มถักทอสันติภาพ และ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์