สี่มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย

หนังสือ : สี่มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย

โดย : บรรพต กำเนิดศิริ

จำนวน : 352 หน้า

ราคา : 320 บาท

          หนังสือ “สี่มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย” หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปของ “มหาจักรวรรดิ” ทั้งสี่ประเทศ ได้แก่ (1) อังกฤษ (2) ออสเตรีย-ฮังการี (3) เยอรมัน และ (4) รีสเซีย โดยที่เรื่องราวในหนังสือ “สี่มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย” ได้บอกเล่าถึงความเป็นมาและการล่มสลายของจักรวรรดิ หรืออาจจะมองในภาพที่เล็กกว่าอย่างรัฐและชนเผ่า ที่มีพัฒนาการของการรวมกลุ่ม การเผชิญความท้าทาย และนำพามาสู่การล่มสลายอันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหนึ่งชีวิต หากแต่เปลี่ยนรูปจากชีวิตของคนมาสู่ชีวิตของจักรวรรดิหรือรัฐหนึ่ง ๆ

ช่องทางการซื้อ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป หรือสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่สำนักพิมพ์พารากราฟ