ระหว่างปริศนาและศรัทธา: ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

หนังสือ : ระหว่างปริศนาและศรัทธา: ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

โดย : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวน : 584 หน้า

ราคา : 520 บาท

          หนังสือ “ระหว่างปริศนาและศรัทธา: ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสของการรำลึกถึงครูผู้มีความรักความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในการแสวงหาความรู้ คงไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่าการแสดงให้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์ของความรักที่มีต่อความรู้ที่คนเป็นครูได้ปลูกฝังได้งอกเงยเติบโตไปอย่างไรบ้าง ผ่านบทความของลูกศิษย์ทั้งหลายที่รวบรวมตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ หวังว่าผู้อ่านจะได้เห็นมรดกและคุณูปการทางความคิดของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ที่มีต่อสังคมไทย และดังที่หนังสือเรื่อง ขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน ได้บอกพวกเราไว้ในโลกของการเดินทาง ขุมทรัพย์อาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเท่ากับอยู่ที่ “ระหว่างทาง”

ช่องทางการซื้อ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป หรือสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์