ฝรั่งเศส สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง

หนังสือ : ฝรั่งเศส สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง

โดย : วรรณภา ติระสังขะ

จำนวน : 360 หน้า

ราคา : 390 บาท

          หนังสือ “ฝรั่งเศส สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง” หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของประเทศฝรั่งเศส ทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ความเป็นมา รากฐานที่ก่อให้เกิดความเป็นฝรั่งเศสดังที่ปรากฎชัดอยู่ในปัจจุบัน ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์การต่อสู้ ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลง และประวัติศาสตร์ของการเมืองการปกครอง ที่มีลักษณะเฉพาะโดดเด่นและแตกต่างกันออกไปในแต่ละ “สาธารณะรัฐ”

ช่องทางการซื้อ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป หรือสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ที่คณะหมดแล้วต้องรอพิมพ์ ครั้งที่ 2)