การปกครองท้องถิ่น: มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย

หนังสือ : การปกครองท้องถิ่น: มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย

โดย : ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

จำนวน : 400 หน้า

ราคา : 380 บาท

หนังสือ “การปกครองท้องถิ่น: มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย” สำหรับเราแล้วอาจจะเรียกว่าหนังสือเล่มนี้นับเป็นหนังสือที่จะช่วย “ปูพื้นฐาน” ของความรู้ในเรื่องของ “การปกครองท้องถิ่น” ได้ดีที่สุดหากนับจากบรรดาหนังสือหลาย ๆ เล่ม เพราะด้วยตัวของหนังสือ “การปกครองท้องถิ่น: มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย” ถูกแบ่งออกเป็นส่วนหลัก 2 ส่วน อันได้แก่ ส่วนที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของความรู้พื้นฐาน ส่วนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของรูปแบบและตัวอย่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ

ช่องทางการซื้อ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป และตัวแทนจำหน่าย บริษัทเคล็ดไทย