ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ (Prof.Dr.Kasian Tejapira)

ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ (Prof.Dr.Kasian Tejapira)
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2314
อีเมล์:  kasian@tu.ac.th

Education:

Ph.D. Department of Government, January 1992, Cornell University, Ithaca, New York 14853-4601
         Major: Comparative Politics
         Minor: Political Theory, Southeast Asian Studies
M.A. Department of Government, May 1988, Cornell University, Ithaca, New York 14853-4601
B.A. in Political Science, September 1983, First Class Honors, Thammasat University, Prachan Road, Bangkok 10200
         Major:  International Affairs
         Minor:  —

Dissertation:

“Commodifying Marxism: The Formation of Modern Thai Radical Culture, 1927-1958”
The study of the coming of Marxism-communism into Thailand and its making into Thai. This dissertation reconstructs and analyses the interaction and mutual transformation between foreign Marxist-communist ideology and Thai cultural-political practices and institutions.

Teaching and 
Research Fields:

Political Philosophy & Social Theory
Modern Thai Politics, Public Intellectuals & Marxist-Communist Movement
The Ethnic Chinese in Thailand & Thai Nationalisms
The Politics of Economic Crisis
Neo-Liberal Globalization & Authoritarian Democracy