ผศ.ดร.ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล (Asst.Prof.Dr.Prapimphan Chiengkul)

ผศ.ดร.ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล (Asst.Prof.Dr.Prapimphan Chiengkul)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์:  phan14@tu.ac.th
Blog: https://phanchiengkul.wordpress.com

การศึกษา:

ปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์และการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวอร์ริค สหราชอาณาจักร (ทุนการศึกษาปริญญาเอกจาก สกอ.)
ปริญญาโทแบบวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย
(ทุนการศึกษาปริญญาโทจากรัฐบาลออสเตรเลีย – Endeavour)
ปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์(เอกเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (ทุนการศึกษาปริญญาตรีจากรัฐบาลสิงคโปร์)

ความสนใจทางวิชาการ:

เศรษฐศาสตร์การเมือง และ เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะด้านการพัฒนา)
ภาคประชาสังคมข้ามชาติ (ด้านสิ่งแวดล้อมและความยุติธรรมทางสังคม)
การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างประเทศ เศรษฐกิจสีเขียว และ ระบบเกษตรกรรม-อาหาร
กระแสการเมืองก้าวหน้าในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลงานวิชาการ:

หนังสือ
Chiengkul, P. (2017). The political economy of the agri-food system in Thailand. London: Routledge https://www.routledge.com/The-Political-Economy-of-the-Agri-Food-System-in-Thailand-Hegemony-Counter-Hegemony/Chiengkul/p/book/9781138288416

บทความวิจัย
Chiengkul, P. (2018). The degrowth movement: Alternative economic practices and relevance to developing countries. Alternatives: Global, Local, Political, 43(2), 81–95. doi: 10.1177/0304375418811763
Chiengkul, P. (2019). Uneven development, inequality and concentration of power: a critique of Thailand 4.0, Third World Quarterly, DOI: 10.1080/01436597.2019.1612739 สำหรับผู้ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดบทความนี้ผ่านเครือข่ายห้องสมุด สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (50 คนแรกเท่านั้น) 
https://www.tandfonline.com/eprint/9gsvbQpz7VMe3meEIrMJ/full?target=10.1080/01436597.2019.1612739

รางวัลที่ได้รับ: 

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ระดับดีมาก)
รางวัล Anglo-Thai Society’s Award for Educational Excellence (2014)
ทุนจาก the Asia-Pacific Network for Global Change Research เพื่อเสนอผลงานที่มหาวิทยาลัยสหประชาชาติที่โตเกียว ญี่ปุ่น ปี 2014
ทุนค่าเดินทางและได้รับการเสนอชื่อรางวัลผลงานยอดเยี่ยมระดับนักศึกษา ที่ the International Studies’ Association (ISA)’s 55th Annual Convention ที่โตรอนโต แคนาดา 2014
รางวัล Elba Brown-Collier สำหรับผลงานของนักศึกษาที่แสดงถึงศักยภาพทางวิชาการ ที่ 14th World Congress of Social Economics ที่กลาสโกว์ สก็อตแลนด์ 2012

การนำเสนอบทความ

ในที่ประชุมวิชาการ:

– Chiengkul, P. (2019, June 12-14). Linking Thailand 4.0 with the Belt and Road Initiative (BRI): Competition for Resource Control in Thailand. British International Studies Association (BISA) 44th Annual Conference 2019, 12-14 June 2019, Royal Society, Carleton House, London
– Chiengkul, P. (2018, November 8-9). The political economy of the agri-food system in Thailand: Power, accumulation, and the search for sustainability. UNRISD annual conference 2018 “Overcoming Inequalities in a Fractured World: Between Elite Power and Social Mobilization”, Rooms XVIII and XXIII, Palais des Nations, Geneva, Switzerland.
(http://www.unrisd.org/80256B3C005BD6AB/(httpEvents)/845A4834BECE32D3C12582FD004389A9?OpenDocument)
– Chiengkul, P. (2018, September 12-14). Core-periphery relations, inequality, and industrial upgrading in Thailand. The International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE)’s 9th Annual Conference in Political Economy, Pula, Croatia.
– Chiengkul, P. (2017, October 28-29). Sustainably extractive and innovatively unequal: A critique of Thailand’s schizophrenic capitalist economy 4.0. The 65th Annual Conference of the Japan Society of Political Economy (JSPE), Chuo University, Tokyo, Japan.
– Chiengkul, P. (2015, May 13-15). Counter-Hegemonic struggles for alternative development in Thailand. New Directions in International Political Economy Conference, University of Warwick.
– Chiengkul, P. (2014, July 25-26). Growing a green economy: Counter-Hegemonic attempts to transform the agri-food system in Thailand. Symposium on “Green Growth and Global Environmental Change: Political Ideology, Political Economy and Policy Alternatives”, United Nations University in Tokyo, Japan.
– Chiengkul, P. (2014, March 26-29). Resisting resource grabs: Alternative agriculture and land reform movements in Thailand. The International Study Association’s (ISA) 55th Annual Convention 2014 “Spaces and Places: Geopolitics in an Era of Globalization”, Toronto, Canada.
– Chiengkul, P. (2013, June 17-21). The prospects of using community land title deeds (CLTDs) to counteract land grabbing and to promote sustainable agriculture in Thailand. The 10th biennal conference of the European Society for Ecological Economics, “Ecological economics and institutional dynamics”, Lille, France, 17-21 June 2013
– Chiengkul, P. (2013, June 17-21). Trapped in the corporate agri-food system: resource grabbing and political-economic constraints in Thailand. The International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE)’s 4th Annual Conference in Political Economy “Political Economy, Activism and Alternative Economic Strategies”, International Institute for Social Studies, The Hague, Netherlands, 9 -11 July 2013
– Chiengkul, P. (2012, June 20-22). Towards an Ethical Agri-food System? Resistance and Alternatives to the Corporate Control of the Agri-food System in Thailand. The 14th World Congress of Social Economics “Towards an Ethical Economy and Economics”, University of Glasgow, Glasgow, Scotland, 20-22 June 2012