Direk Podcast Ep.9: 14 ตุลาฯ 16 – 6 ตุลาฯ 19 บทเรียนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

https://youtu.be/AO1kD2tw260

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

Ep.9 : 14 ตุลาฯ 16 – 6 ตุลาฯ 19 : บทเรียนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย | ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) . ในเดือนตุลาคมนี้ ถือเป็นเดือนแห่งสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของการเรียกร้องประชาธิปไตยของนิสิต นักศึกษา และประชาชน นับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2516 วันที่ 6 ตุลาคม 2519 และวันที่ 16 ตุลาคม 2563

Direk Podcast ใน Ep. นี้ จะพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงของ 14 ตุลาฯ 16 โดยเราจะมาสนทนาถึงบทเรียนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนเดือนตุลาฯ และมองการต่อสู้ของบรรดานักเรียน นักศึกษา และประชาชนในปัจจุบัน รวมถึงอนาคตการเมืองไทย