Direk Podcast Ep. 8 : สำรวจแนวทัพ “สงครามปฏิวัติประชาชนเมียนมา” | พินิตพันธุ์ บริพัตร

https://youtu.be/gRbIBvFcNrk

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

Ep.8 : สำรวจแนวทัพ “สงครามปฏิวัติประชาชนเมียนมา” | ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร (อาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) . จาก Direk Podcast ตอนที่ 6 เราได้พาคุณผู้ฟังไปย้อนบทสัมภาษณ์ของอาจารย์พินิตพันธุ์ บริพัตรที่กล่าวถึงการรัฐประหารพม่าเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ กับอนาคตประชาธิปไตย และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในพม่า โดยเฉพาะความพยายามเข้ามามีบทบาทของจีนและอินเดีย รวมถึงบทบาทของอาเซียนและไทยในขณะนั้น

Direk Podcast ในEp.นี้ ผมจะพาคุณผู้ฟังมาอัพเดทสถานการณ์การเมืองของพม่า โดยเฉพาะการที่คณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพ (CRPH) จัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) หรือรัฐบาลคู่ขนาน และประกาศทำสงครามปฏิวัติประชาชนเมียนมา เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ปรากฏการณ์นี้ส่งผลอย่างไรต่อการเมืองภายในของพม่า และเวทีโลก นานาชาติให้การยอมรับการมีอยู่ของรัฐบาลคู่ขนานจริงหรือไม่ และพม่าจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวได้อย่างไร มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกัน