Direk Podcast Ep.60 : น้ำท่วมภาคใต้กับการบริหารจัดการของภาครัฐ | ณัฐวัฒน์ จันทร์ศรีธาดา

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

Direk Podcast Ep. นี้ จะพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับคุณณัฐวัฒน์ จันทร์ศรีธาดา อดีตนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การบริหารจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤติอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 ศึกษากรณีอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” โดยเราจะชวนคุณณัฐวัฒน์มาพูดคุยถึง วิกฤติน้ำท่วมใหญ่ในภาคใต้ นับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงระบบการเตือนภัย และการบริหารจัดการสถานการณ์ของภาครัฐ สิ่งเหล่านี้จะเป็นประเด็นหลักในการพูดคุยกัน

ช่องทางติดตาม

Facebook : Direk Jayanama Research Center

SoundClound : https://soundcloud.com/direkpodcast

Spotify : https://open.spotify.com/show