Direk Podcast Ep.59 : ความท้าทายในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ภายใต้สังคมเห็นต่าง | วรรณภา ติระสังขะ

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ทั้งแวดวงนักการเมือง นักวิชาการ และประชาชน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลที่นำโดย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย มีนโยบายเร่งด่วนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้มีความยึดโยงกับประชาชนและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

ดิเรกพอดแคสต์ตอนนี้จะพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงความท้าทายในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ท่ามกลางความเห็นและข้อเสนอที่แตกต่างในสังคม มีประเด็นไหนบ้างที่ผู้จัดทำรัฐธรรมนูญควรคำนึงถึง และประชาชนอย่างเราสามารถมีบทบาทอย่างไรในการผลักดันให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชนและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

ช่องทางติดตาม

Facebook : Direk Jayanama Research Center

SoundClound : https://soundcloud.com/direkpodcast

Spotify : https://open.spotify.com/show/0UYG5hV…

Google Podcast : Direk Podcast