Direk Podcast Ep.56 : จับตาสภาคองเกรส จุดเสี่ยง shutdown 17 พ.ย. | วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา การเมืองในสหรัฐส่อเค้าว่ารัฐบาลอเมริกันอาจต้องอยู่ในภาวะปิดการดำเนินงาน หรือ Government Shutdown บางส่วน เพราะทั้งฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องร่างงบประมาณทั้ง 12 ฉบับ ที่จะเริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม โดยมีข้อถกเถียงสำคัญ เช่น การให้ความช่วยเหลือยูเครนในสงครามรัสเซีย-ยูเครน การควบคุมคนอพยพที่พรมเเดนสหรัฐฯและเม็กซิโก รวมทั้งสวัสดิการของรัฐที่จะนำไปช่วยคนยากจน เป็นต้น จนกระทั่งในช่วงวันที่ 30 กันยายน สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของสหรัฐฯ ได้ลงมติผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายชั่วคราว ทำให้รัฐบาลกลางมีงบประมาณใช้จ่ายไปจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน โดยงบประมาณระยะสั้นนี้จะไม่มีเงินช่วยเหลือสำหรับยูเครนรวมอยู่ด้วย

ความโกลาหลเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อต้นเดือนตุลาคม เมื่อ เควิน แมคคาร์ธี ส.ส.ในพรรครีพับลิกัน ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น มีมติให้พ้นจากตำแหน่งประธานสภาโดยสมาชิกในพรรครีพับลิกันกันเอง

ดังนั้น ดิเรกพอดแคสต์ใน ep นี้ จะพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงการเมืองในสหรัฐอเมริกา และแนวโน้มในการผ่านร่างงบประมาณทั้ง 12 ฉบับ ในตอน จับตาสภาคองเกรส จุดเสี่ยง shutdown 17 พ.ย.

ช่องทางติดตาม

Facebook : Direk Jayanama Research Center

SoundClound : https://soundcloud.com/direkpodcast

Spotify : https://open.spotify.com/show/0UYG5hV…

Google Podcast : Direk Podcast