Direk Podcast Ep.54 : ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จุดเปลี่ยนของรัฐบาลพลเรือน? | ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของคุณเศรษฐา ทวีสิน ได้ประกาศต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อีก 1 เดือน โดยให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นั่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินแทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งหากเราพิจารณาการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินในพื้นที่สามจังหวัดดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีการใช้เป็นเวลายาวนานถึง 18 ปี โดยจะทำการต่ออายุทุก 3 เดือน โดยก่อนหน้านี้องค์กรสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคม 35 องค์กร ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้มติไม่ต่ออายุสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในจังหวัดชายแดนใต้ และแสดงเจตจำนงทางการเมืองต่อพันธกรณีระหว่างประเทศต่อหน้า UN ในเดือนกันยายนนี้

ดังนั้น ใน ep. นี้ ผมจะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับ อาจารย์ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพียง1 เดือน ว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไร และแนวโน้มอีก 1 เดือนหน้าข้างจะเป็นอย่างไร เราจะมาพูดคุยกันในตอน ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จุดเปลี่ยนของรัฐบาลพลเรือน

ช่องทางติดตาม

Facebook : Direk Jayanama Research Center

SoundClound : https://soundcloud.com/direkpodcast

Spotify : https://open.spotify.com/show/0UYG5hV7VWEd13iWgGD3d5?si=nxUX4qsoSaacq_imRWWDCQ&dl_branch=1

Google Podcast : Direk Podcast