Direk Podcast Ep.41 : ภูมิทัศน์การเมืองไทย – เลือกตั้ง’66 | ประจักษ์ ก้องกีรติ

เข้าสู่โค้งสุดท้ายของศึกเลือกตั้งใหญ่ในปี 2566 พรรคไหนจะสามารถเข้าชิงที่นั่งสภาและจัดตั้งรัฐบาลได้ พรรคไหนจะสอบตก การแตกขั่วพรรคของบางพรรคการเมืองจะส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไทยได้หรือไม่

Direk Podcast ใน Ep. นี้จะพาคุณผู้ฟังมาวิเคราะห์ภูมิทัศน์การเมืองและการเลือกตั้งของไทยในช่วงที่ผ่านมาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่อาจเป็นตัวแปรสำคัญ รวมถึงปัจจัยสำคัญที่กำหนดผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตอน ภูมิทัศน์การเมืองไทย – เลือกตั้ง’66