Direk Podcast Ep.40 : พิเคราะห์ SOFT POWER จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ในอาเซียน และนัยต่อไทย | กิตติ ประเสริฐสุข

ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ในช่วงหยุดยาวนี้คุณผู้ฟังทำอะไรกันบ้างครับ เดินทางไปเที่ยว เยี่ยมเยือนญาติพี่น้องกันหรือเปล่า หากคุณผู้ฟังยังไม่มีโปรแกรมไปไหน ผมขออนุญาตแนะนำหนังสือเล่มใหม่ของ ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข เรื่อง SOFT POWER จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ในอาเซียน และนัยต่อไทย ซึ่งผมมองว่าในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพูดเรื่อง Soft Power กันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียว  

ฉะนั้น Direk Podcast Ep. นี้จะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับ ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง SOFT POWER จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ในอาเซียน และนัยต่อไทย ว่าแท้จริงแล้ว อะไรคือ soft power ในสามประเทศอย่างจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เขาใช้soft power อย่างไร รวมไปถึงสิ่งที่ประเทศไทยควรผลักดันเรื่องใดบ้างเพื่อให้soft power ของเราไปถึงจุดนั้น 

สำหรับผู้ที่สนใจเนื้อหาเรื่อง soft power ที่เราพูดคุยกันใน Ep. นี้ สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรื่อง SOFT POWER จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ในอาเซียน และนัยต่อไทย โดยสั่งซื้อได้ที่ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์