Direk Podcast Ep. 26 : Governance 101 ฤ จะไม่ได้แปลว่าธรรมาภิบาล | ธีรพัฒน์ อังศุชวาล

คุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า “Governance” ไหมครับ และคุณผู้ฟังเคยเข้าใจคำนี้ในความหมายว่าอะไร มันเหมือนกับคำว่า “Government” หรือเปล่า

นี่เป็นโจทย์สำคัญที่ผมจะชวนคุณผู้ฟังมาหาคำตอบกับ อาจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ อังศุชวาล อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Governance 101 : ความหมายและรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อที่เราจะได้เข้าใจและเลือกใช้คำนี้ในความหมายแต่ละบริบทได้ถูกตั้ง ใน Direk Podcast ตอน Governance 101 : ฤ จะไม่ได้แปลว่า
ธรรมาภิบาล