Direk Podcast Ep.23 : ปรากฏการณ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – นายกเมืองพัทยา

https://youtu.be/UeCK3M9qIwY

หลังจาก กกต. มีมติรับรอง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ถือเป็นข่าวดีของชาวกรุงเทพฯ และคนในพื้นที่อื่นที่ลุ้นเอาใจช่วยให้ทาง กกต.รับรองผลดังกล่าว หากย้อนมาดูการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ชัชชาติได้รับการเลือกตั้งด้วยผลคะแนนที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ นั่นคือ 1,386,215 คะแนน หรือคิดเป็น 51.85% จากผู้มาใช้สิทธิ์

ขณะเดียวกันการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน ซึ่งผลการเลือกตั้งดังกล่าว ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 กลุ่มเรารักษ์พัทยา ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนสูงสุดตามความคาดหมายอยู่ที่ 14,349 คะแนน แต่ทั้งนี้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางสำนักงานกกต.กลาง มีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเมืองพัทยาใหม่จำนวน 2 หน่วย คือ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายนนี้ เนื่องจากพบว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2 หน่วยมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน

Direk Podcast Ep. นี้จะพาคุณผู้ฟังมาสนทนาเกี่ยวกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ทั้งการตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา กับนักวิชาการรุ่นใหม่อย่าง คุณขวัญข้าว คงเดชา นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า และสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจประเด็นการนับคะแนนแบบคู่ขนาน หรือ PVT สามารถหาอ่านได้ในหนังสือ “การนับคะแนนเลือกตั้งแบบคู่ขนาน คู่มือฉบับพกพา” ของสถาบันพระปกเกล้าได้

📻ช่องทางการรับฟังSoundCloud : https://soundcloud.com/direkpodcast/direk-podcast-ep23…

Spotify : https://open.spotify.com/episode/4E2oa6Vw7B9MKll9n2eegZ…

YouTube : https://youtu.be/UeCK3M9qIwY