Direk Podcast Ep. 22 : กรุงเทพมหานคร อมรพิศวง | ประจักษ์ ก้องกีรติ

https://youtu.be/3VkVcHeAIuw

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

นับถอยหลังสู่วันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ หลายท่านอาจได้เห็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 31 คน ซึ่งมีตัวแทนของพรรคการเมือง และผู้สมัครอิสระคละกันไป รวมไปถึงผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. โดยมีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบและดูแลการบริหารราชการกรุงเทพมหานครของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าคณะ

Direk Podcast ใน Ep นี้ จะพาคุณผู้ฟังมาร่วมวิเคราะห์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ในตอน กรุงเทพมหานคร อมรพิศวง