Direk Podcast Ep. 16 : “ของแพง” ปลายทางรัฐบาล | วิโรจน์ อาลี

https://youtu.be/qNeKzrFhYUk

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

นับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา คนไทยส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาข้าวยากหมากแพง นับตั้งแต่ข้าว ผักชี น้ำมัน ไข่ไก่ หมู ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภคอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาหมูที่เมื่อมีประเด็นการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ที่ข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาว่ามีการระบาดมานานนับปี ส่งผลให้หมูขาดตลาดและมีราคาแพง ถึงแม้รัฐบาลจะมีความพยายามในการแก้ปัญหาโดยการเจรจากับผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ให้ขึ้นราคา การขายสินค้าราคาถูกผ่านร้านธงฟ้า แนวคิดการจัดให้มีรถพุ่งพวง เป็นต้น

Direk Podcast ใน Ep. นี้จะพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับ อาจารย์วิโรจน์ อาลี อาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็นปัจจัยที่ทำให้ราคาสินค้าที่แพงขึ้น รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหา และร่วมย้อนการแก้ปัญหาราคาสินค้าแพงในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ในตอน “ของแพง” ปลายทางรัฐบาล?