Direk Podcast Ep.15 : รีวิวการเมืองโลกปี 2021 และแนวโน้มปี 2022 | จิตติภัทร พูนขำ

https://youtu.be/L3Xkq1kxB1U

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

เริ่มต้นปีด้วยการทบทวนสถานการณ์การเมืองโลกในปี 2021 ที่ผ่านมาว่ามีปรากฏการณ์ไหนที่น่าสนใจ และน่าจับตามองบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก การแข่งขันของสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา และจีน การลี้ภัย รวมถึงการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม หรือ R2P เป็นต้น ปรากฏการณ์เหล่านี้นำมาสู่คำถามของคนในสังคมบางส่วนที่ตั้งคำถามว่า แท้จริงแล้วนี่คือสงครามโลกครั้งที่ 3 หรือสงครามเย็นในยุคปัจจุบันหรือไม่

Direk Podcast Ep. นี้จะพาคุณผู้ฟังมาร่วมกันพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติภัทร พูนขำ (รองคณบดีฝ่ายนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ในตอน รีวิวการเมืองโลกปี 2021 และแนวโน้มปี 2022