Direk Podcast Ep.14 : วิกฤต ภัยพิบัติ และความท้าทายของว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. | ทวิดา กมลเวชช

https://youtu.be/bzleWfN81ac

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา (2564) ดิเรกพอดแคส มีโอกาสได้สนทนากับ คณบกีคณะรัฐศาสตร์ ในฐานะ Lady of disaster ถึงประเด็นนโยบายของผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพ โดยเฉพาะการชูแนวทางการแก้ปัญหาของกรุงเทพฯ ซึ่งในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีผู้ลงสมัครเลือกตั้งจำนวน 4 คน นั่นคือ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อัศวิน ขวัญเมือง และรสนา โตสิตระกูล ในปีใหม่นี้เราคาดหวังจะเห็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งจากพรรค กลุ่มการเมือง หรือผู้สมัครอิสระท่านอื่น ๆ

Direk Podcast Ep. 14 จะพาคุณผู้ฟังมาร่วมคบคิดและทบทวนนโยบายของผู้ลงสมัครเลือกตั้ง และการบริหารงานของผู้ว่ากรุงเทพฯช่วงที่ผ่านมาไปกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช (คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ในตอน วิกฤต ภัยพิบัติ และความท้าทายของว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.