Direk Podcast Ep.13 : “เมือง” สมการของการบริหารจัดการ นโยบายสำคัญที่ต้องออกแบบ | อรทัย ก๊กผล

https://youtu.be/a8B3-L5iCIc

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

เมื่อพูดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายคนอาจหลงลืมว่า กรุงเทพฯ ก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นสำคัญทางสังคมการเมืองที่หลายฝ่ายตั้งหน้าตั้งตารอกันมาอย่างยาวนาน นั่นคือ การจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หลังจากอาจารย์วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณากำหนดวันเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ว่า นายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุม ครม. จะให้มีการจัดการเลือกตั้งในช่วงกลางปี 2565 นี้ ทำให้เราได้เห็นการเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ และนโยบายการบริหารกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ

Direk Podcast Ep. นี้จะพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล อาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ถึงประเด็นความท้าทายในการบริหารจัดการเมือง โดยเฉพาะทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และเมืองต่างๆ ในต่างจังหวัด ในช่วงที่โควิด-19 ยังอยู่ ในตอน “เมือง” สมการของการบริหารจัดการ นโยบายสำคัญที่ต้องออกแบบ