Direk Podcast Ep.12 : ข้าว พืชเศรษฐกิจหรือเครื่องมือค้ำจุนทางการเมือง? | ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

https://youtu.be/22KAIiDO9Ck

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

“ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ” หลายคนคงจะเคยได้ยินคำนี้กันบ้างนะครับ แต่เมื่อเราย้อนดูในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่า ผู้ที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติอย่างชาวนากลับกลายเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ถึงแม้ชาวนาได้รับเงินประกันรายได้เป็นการชดเชยจากรัฐบาล แต่ก็นำมาสู่คำถามที่ว่า มันคุ้มค่าหรือไม่

Direk Podcast Ep. 12 นี้จะพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ แขกรับเชิญพิเศษจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ธนพันธ์ถือเป็นอีกหนึ่งท่านที่ทำวิจัยเกี่ยวกับข้าวในเชิงนโยบายของภาครัฐมาอย่างยาวนาน ในวันนี้เราจะชวนอาจารย์มาขยายประเด็นเรื่อง “ข้าว” ในมิตินโยบายของภาครัฐ การใช้นโยบายข้าวเป็นเครื่องมือทางการเมือง สาเหตุที่ราคาข้าวตกต่ำ และแนวทางที่รัฐควรดำเนินการ รวมถึงนโยบายข้าวในต่างประเทศ